rate-setting technician

rate-setting technician
darbo normavimo technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris statybos aikštelėje atstovauja statybos architektui ir tikrina, ar sutartis vykdoma laikantis medžiagoms ir apdailai keliamų standartų ir techninių sąlygų reikalavimų. Kartu su sutarties vykdytojo agentu patvirtina darbų programą ir tikrina jų atlikimo kokybę. Naudodamas statybos teorijos ir praktikos metodus, atlieka praktinius testus, siekdamas užtikrinti darbų atitikimą nustatytoms specifikacijoms, medžiagų ir norimos apdailos standartų reikalavimams ir sutarties sąlygoms. Jis registruoja kasimo, pamatų klojimo ir kitus darbus. Teikia ataskaitas ir konsultuojasi su architektu dėl darbų kokybės standarto, dėl bet kurių nukrypimų nuo projekto originalo. Statybos aikštelės viršininkui perduoda duomenis apie darbų broką, nurodo reikalingas priemones nustatytiems trūkumams ištaisyti ir teikia siūlymus iškylančioms problemoms, susijusioms su techninių projekto reikalavimų aprašais, spręsti. Jis registruoja visus pakeitimus ir nukrypimus nuo patvirtinto projekto, dėl kurių buvo susitarta, užtikrina, kad darbas būtų atliktas pagal grafiką. atitikmenys: angl. rate-setting technician

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Computer repair technician — Laptop technicians working at stations (2000). Tagged repairs in process can be seen on lower shelves at left, and service parts in labeled boxes seen above them. A computer repair technician is a person who repairs and maintains computers and… …   Wikipedia

  • darbo normavimo technikas — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris statybos aikštelėje atstovauja statybos architektui ir tikrina, ar sutartis vykdoma laikantis medžiagoms ir apdailai keliamų standartų ir techninių sąlygų reikalavimų. Kartu su sutarties… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • Media and Publishing — ▪ 2007 Introduction The Frankfurt Book Fair enjoyed a record number of exhibitors, and the distribution of free newspapers surged. TV broadcasters experimented with ways of engaging their audience via the Internet; mobile TV grew; magazine… …   Universalium

  • Ship gun fire-control system — Mk 37 Director c1944 with Mk 12 (rectangular antenna) and Mk 22 orange peel Ship gun fire control systems (GFCS) enable remote and automatic targeting of guns against ships, aircraft, and shore targets, with or without the aid of radar or optical …   Wikipedia

  • Paramedic — A paramedic is a medical professional, usually a member of the emergency medical service, who primarily provides pre hospital advanced medical and trauma care. A paramedic is charged with providing emergency on scene treatment, crisis… …   Wikipedia

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • Computers and Information Systems — ▪ 2009 Introduction Smartphone: The New Computer.       The market for the smartphone in reality a handheld computer for Web browsing, e mail, music, and video that was integrated with a cellular telephone continued to grow in 2008. According to… …   Universalium

  • painting, Western — ▪ art Introduction       history of Western painting from its beginnings in prehistoric times to the present.       Painting, the execution of forms and shapes on a surface by means of pigment (but see also drawing for discussion of depictions in …   Universalium

  • Electrocardiogram — An electrocardiogram (ECG or EKG, abbreviated from the German Elektrokardiogramm ) is a noninvasive transthoracic graphic produced by an electrocardiograph, which records the electrical activity of the heart over time. Its name is made of… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”